Kategoria: Teoria wychowania

Czy można pisać o wychowaniu, samemu nie będąc rodzicem? Owszem. Teoria jest ogólnie dostępna i stanowić może punkt wyjścia dla rodziców pragnących jeszcze bardziej świadomie wychowywać swoje dzieci. Przełożona na życie sprawi, że szczęścia i miłości, będzie w domu jeszcze więcej.